Avgifter

Under säsongen gäller följande avgifter.

Medlemskap senior400 kr/säsong
Medlemskap junior200 kr/säsong
Tävlingslicens senior400 kr/säsong
Engångslicens senior200 kr
Tävlingslicens junior150 kr/säsong
Engångslicens junior 100 kr
Juniorträning 1 gång/vecka1500 kr/termin
Juniorträning 2 ggr/vecka2200 kr/termin
Juniorträning 3 ggr/vecka2900 kr/termin
Motionsträning damer (söndagar)1200 kr/termin
Motionsträning måndagar1800 kr/termin
Motionsträning tisdagar1600 kr/termin
Öppen söndagsträning120 kr/tillfälle
Terminskort söndagsträning1500 kr
Årskort söndagsträning2800 kr
Deltagande i serielag3000 kr/år